FUNDACJA SZKOŁY SPOŁECZNEJ W WESOŁEJ
 

             

 

 

aktualności fundacja szkoły galeri i  rozrywka
       


FUNDACJA SZKOŁY SPOŁECZNEJ
05-075 Warszawa Wesoła
ul. Armii Krajowej 9
tel.:(022) 773-55-92
fax:(022) 773-55-92

podstawowa@emanuel.pl

gimnazjum@emanuel.pl

liceum@emanuel.pl

muzyczna@emanuel.pl

fundacja@emanuel.pl

 

 

PATRON
STATUT
HISTORIA
UCHWAŁY FUNDACJI

 

 

Gimnazjum_logo_RGB

 

Fundacja Szkoły Społecznej  prezentuje

Społeczne Szkoły im. Emanuela Bułhaka w Warszawie – Wesołej

  

Fundacja Szkoły Społecznej

 

Rok 1989 był czasem przełomu, odzyskiwania wolności, tożsamości narodowej, wolnych demokratycznych  wyborów i …odnowy polskiej oświaty. To wtedy powstało Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Stowarzyszenia Edukacyjne , Fundacje, których głównym celem było zakładanie alternatywnych szkół wobec skostniałego, reżimowego i upolitycznionego sytemu edukacji. Początki były trudne. Trzeba było wałczyć z oporem administracji, przekonywać, że szkoła jest zadaniem pożytku publicznego, bo jej głównym celem jest służba na rzecz społeczeństwa. Na początku szkół niepublicznych było niewiele – w 1989 roku w całym kraju powstało ich 32.

I właśnie dzięki takiej energicznej, twórczej grupie ludzi  powstała Fundacja Szkoły  Społecznej, założona  w roku 1989 a zarejestrowana została w 1990 i od tego czasu jest aktywną organizacją społeczną działająca na terenie Warszawy – Wesołej. Od początku głównym celem działalności jest prowadzenie szkół na terenie dzielnicy Wesoła.

Akt notarialny ustanowienia Fundacji został podpisany dnia 08.02.1990 r. przez Fundatorów: Ligię Krajewską, Danutę Bańską, Bogdana Grzywińskiego, Krzysztofa Maciąga i Jarosława Sokołowskiego a zatwierdzony decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 30.03.1990 r.. Fundacja Szkoły Społecznej  została wpisana do Rejestru Fundacji w dniu 01.06.1990 r. Dzień 01.09.1990 r. był dla nas wielkim świętem - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoja działalność. Koncepcja szkoły to pomysł  P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły.

Ligia Krajewska

pomysłodawca, założycielka i pierwszy Dyrektor SSP nr 12

 

W pierwszym roku zostały otwarte klasy – 0,1,2 i przez pierwszy miesiąc ich siedzibą były sale w Miejskiego Ośrodka Kultury w Woli Grzybowskiej, następnie klasa „0” znalazła miejsce na plebani Kościoła Parafialnego Opatrzności Bożej, a klasy 1 i 2 w Domu Rekolekcyjnym,  a wszystko to dzięki życzliwości ks. Prałata Stefana Wysockiego. W tym czasie uczęszczało do szkoły  35 dzieci. W kolejnym roku rozszerzyliśmy szkołę o klasy 3  i 4, które odbywały zajęcia w domu katechetycznym u ks. Józefa Skarpetowskiego w parafii Św. Brata Alberta w Zielonej. Takie rozrzucenie klas spowodowało  starania o uzyskanie własnej działki pod budowę szkoły, którą otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Wesoła w 1993 roku.

Ogromnym i wspólnym wysiłkiem rodziców, sponsorów,  Urzędu Miastami i Fundacji zbudowano budynek szkolny wg projektu Adama Czekalińskiego i Kazimierz Kowala. Dzięki temu już 1 września 1998 roku dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku szkolnym.

Od samego początku realizowana była idea  szkoły zakładająca wszechstronny, nieskrępowany rozwój dziecka z możliwością rozwinięcia  drzemiących w nim talentów. Zapewne stąd wzięło się motto w szkolnej kronice: „DZIECI I ZEGARKÓW NIE MOŻNA STALE NAKRĘCAĆ. TRZEBA DAĆ IM CZAS NA CHODZENIE” .

Rok 1999 był rokiem wprowadzenia reformy systemu oświaty. Dostosowując się do wymagań reformy i chcąc zapewnić naszym uczniom ciągłość nauki Fundacja powołała nową szkołę - Pierwsze Gimnazjum Autorskie w Wesołej, które mieściło się w naszym budynku przy ul. Armii Krajowej 9. Liderem koncepcji gimnazjum była P. Jolanta Wiak – polonistka i pierwszy dyrektor gimnazjum.

W rocznicę 10-lecia Fundacji postanowiliśmy wybrać patrona naszych szkół.  Myśleliśmy przede wszystkim o postaci związanej z historią naszego miasta. W trakcie tych poszukiwań natrafiliśmy na rodzinę  księcia  Emanuela Bułhaka, który  był właścicielem ziem w Wesołej  i postacią barwną o niezwykle bogatej osobowości. Inicjował liczne działania filantropijne  i inicjatywy społeczne, m.in. fundator kościoła pod wezwaniem „Opatrzności Bożej”.

 Uchwałą Kolegium Fundatorów z dnia 10 czerwca 2000 roku nadano Społecznym Szkołom Fundacji w Wesołej imię „Księcia Emanuela Bułhaka”.

Sztandar Szkół ufundowała rodzina Bułhaków z inspiracji Pani Marii Bułhak – Jelskiej, a drzewce sztandaru ówczesna Rada Miasta Wesoła.

W 2002 roku nasi absolwenci mogli kontynuować naukę w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, które otworzyliśmy w Sulejówku. Koncepcję dydaktyczno – wychowawczą szkoły tworzyła P. Anna Dziama ,pierwszy Dyrektor liceum.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom uczniów we wrześniu 2003 uruchomiliśmy Społeczną Szkołę Muzyczną I stopnia, wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, która od lipca 2008 roku posiada uprawnienia szkoły publicznej dyr. Ewa Smulikowska.

Ze względu na dużą liczbę uczniów w budynku przy Armii Krajowej 9 w Wesołej w  2006 roku został wynajęty budynek  w Starej Miłośnie przy ul. Jana Pawła II nr 112, do którego przeprowadziło się gimnazjum i liceum.

W uznaniu zasług Kolegium Fundatorów Fundacji Szkoły Społecznej w Wesołej zgodnie  z Rozdz. IV§16 Statutu Fundacji powołało z dniem 04.12.2008 r. nowego członka Kolegium Fundatorów Panią Ewę Bramę.

Po tych dwudziestu latach działalności,  kiedy jesteśmy naocznymi świadkami szybko postępującej reformy edukacji w kierunku bezpiecznej i przyjaznej szkoły, możemy z cała odwagą powiedzieć, ze włożyliśmy  istotny wkład w proces przekształcania polskiej oświaty, a szkoły niepubliczne są istotnym elementem systemu kształcenia w obecnej Polsce.

 

Kalendarium historyczne

 

Ø  1990 – początek istnienia Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Wesołej, siedzibą szkoły są sale w dwóch domach katechetycznych

Ø  1993 – otrzymanie działki na budowę własnego budynku od Urzędu Miasta Wesoła

Ø  1998 – zakończenie budowy własnej siedziby szkoły podstawowej przy ul Armii Krajowej 9

Ø  1999 – otwarcie Pierwszego Gimnazjum Autorskiego im. Emanuela Bułhaka

Ø  2002 – otwarcie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Emanuela Bułhaka z siedzibą w Sulejówku

Ø  2003 – otwarcie Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Ø  2006 – przeprowadzka gimnazjum i liceum do nowej siedziby ( budynek wynajmowany) w Starej Miłośnie przy ulicy Jana Pawła II nr 112

 

 

Patron szkół społecznych Fundacji Szkoły Społecznej – książę Emanuel Bułhak , wielki społecznik           i  miłośnik Wesołej

 

logo 12

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bułhaka

 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bułhaka w Wesołej powstała w roku 1990 jako jedna z pierwszych szkół społecznych w Polsce.

Pierwsze lata nauki spędziliśmy w dwóch domach katechetycznych : parafii Opatrzności Bożej pod wodzą wspaniałego księdza prałata Stefana Wysockiego, głównego twórcy naszych zbiorów bibliotecznych oraz parafii Brata Alberta pod kierownictwem księdza Józefa Skarpetowskiego.

Nie było łatwo, ale wszyscy pełni zapału i optymizmu, byli gotowi do tworzenia czegoś nowego                 i dobrego na potrzeby innych. W 1993 otrzymaliśmy działkę od Urzędu Miasta Wesoła, a po 5 latach obywatelskim wysiłkiem, przy  pomocy lokalnych władz zbudowaliśmy własną siedzibę w Wesołej przy ul. Armii Krajowej 9.

To było wielkie święto i radość kiedy mogliśmy być w swoim własnym budynku.

Stworzyliśmy szkołę inną, otwartą na dziecko i jego problemy, szkołę bez barier między uczniem a nauczycielem.

 

Co jest dla nas ważne ?

Ø  diagnozowanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów

Ø  stosowanie metod nauczania aktywizujących uczniów

Ø  rozwijanie zdolności poznawczych, zainteresowań, zachęcanie do samokształcenia

Ø  kształtowanie twórczego myślenia

Ø  uczenie dziecka wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie odruchu pomocy potrzebującym

Ø  zespół klasowy nie większy niż 20 osób

Ø  przyjazna i rodzinna atmosfera

Ø  zaangażowanie nauczycieli

Ø  aktywna współpraca z rodzicami

Ø  stworzenie społeczności szkolnej uczniów, nauczycieli, rodziców współdecydującej o ważnych sprawach szkoły

Ø   nieskrępowany rozwój uzdolnień i zainteresowań oraz pokonywanie indywidualnych barier każdego ucznia

Ø  wychowanie zgodnie z ideami naszego patrona , w duchu rozwoju lokalnego patriotyzmu               i pracy społecznej na rzecz innych

Ø  czynne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, współpraca z władzami dzielnicy Wesoła

 

Dużym atutem szkoły jest to, że nie poprzestaje na nauczaniu. Staramy się prowadzić bogatą ofertę zajęć dodatkowych  na każdym poziomie nauczania. W szkole podstawowej zajęcia dodatkowe to : ceramika , plastyka, tkactwo, zespół wokalny, teatr , kółko szachowe, mini siatkówka, SKS, sekcja pływacka, klub karate.

Od 15 lat organizujemy Warsztaty Teatralne, w czasie których uczniowie prezentują fragmenty sztuk lub przedstawienia wg własnego scenariusza.

 

Spotkanie Wielkanocne w szkole podstawowej           Ślubowanie uczniów klas I

Gimnazjum_logo_RGB

 

Pierwsze Gimnazjum Autorskie im. Emanuela Bułhaka

 

W roku 1999 otworzyliśmy pierwsze klasy Pierwszego Autorskiego Gimnazjum im. Emanuela Bułhaka w Wesołej.

Program nauczania

W naszym gimnazjum realizujemy programy nauczania zgodne z podstawą programową oraz programy autorskie. Aby umożliwić uczniom spokojną pracę i rozszerzyć zakres treści zwiększyliśmy liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację. Filozofia i sztuka są obowiązkowe w programie nauczania naszego gimnazjum. Organizujemy wyjazdy do Lublina w ramach Tygodnia Filozoficznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo swoje zainteresowania można rozwijać na wielu kołach przedmiotowych, zajęciach z rysunku i fotografii , a w piątkowe wieczory oglądać arcydzieła sztuki filmowej i spotkać się z takimi reżyserami jak: K. Zanussi, K. Krauze, .P. Jakimowski. Bierzemy udział w otwartych konkursach na projekty edukacyjne dla uczniów gimnazjum. Aktywnie działa sekcja pływacka.

Języki obce

Wszyscy uczniowie obowiązkowo uczą się języka angielskiego i do wyboru języka francuskiego lub niemieckiego. W ramach lekcji nauczyciele przygotowują uczniów do egzaminów zewnętrznych. W każdym roku uczniowie gimnazjum zdają międzynarodowe certyfikaty językowe. Nauczamy w grupach o różnym poziomie zaawansowania i zróżnicowanym tempie pracy. Od 13 lat funkcjonuje wymiana młodzieży ze szkołami duńskimi.

Program wychowawczy

Dbamy o poczucie bezpieczeństwa młodzieży. Klasy liczą średnio 17 osób. Dzięki temu możemy indywidualnie traktować każdego ucznia. Wszyscy w szkole się znają. Szkolni pedagodzy prowadzą warsztaty tematyczne. Zapewniamy możliwość spotkań indywidualnych. Liczne wyjazdy o charakterze integracyjnym i naukowym stanowią ważną część zajęć szkolnych. Uczniowie są gospodarzami szkoły współtworząc prawo szkolne. Organizują coroczne warsztaty teatralne i inne ważne szkolne imprezy.

Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje zawodowe. Wielu łączy pracę w gimnazjum i naszym liceum. Są wśród nich egzaminatorzy i weryfikatorzy OKE ( egzaminu gimnazjalnego                                  i maturalnego).Wiele wysiłku i starań wkładają w utrzymanie dobrych kontaktów z naszymi uczniami i ich rodzicami. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest coroczne spotkanie z absolwentami.

Nasze mocne strony i sukcesy

Stawiamy na swobodny rozwój młodego człowieka i budowanie przyjaznych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

Kilkunastu uczniów zostało finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych. Zdobyliśmy II miejsce w międzynarodowym konkursie „Odyseja Umysłu”. Od wielu lat nasi uczniowie osiągają najwyższe wyniki podczas egzaminów gimnazjalnych, dzięki czemu zajmujemy wysokie miejsca wśród warszawskich gimnazjów. Mimo braku profesjonalnego zaplecza sportowego osiągamy wysokie wyniki w zawodach sportowych na szczeblu dzielnicowym i powiatowym.

  

   

Wieczór polsko-duński.                                  Zielona Szkoła Serwy 2008  – nauka i  

Przygotowania do                                                                      wypoczynek

tradycyjnego meczu piłki nożnej

  

Gimnazjum_logo_RGB

 

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące

im. Emanuela Bułhaka w Wesołej

 

Liceum Ogólnokształcące powstało w 2002 roku.

Program nauczania obejmuje zwiększoną liczbę godzin z języków obcych,  literatury oraz innych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Postanowiliśmy  zwiększyć ofertę edukacyjną o obowiązkowe zajęcia z historii sztuki i filozofii. Naukę języków obcych prowadzimy w małych grupach, na  poziomie dostosowanym do umiejętności ucznia. Uczniowie mają  swobodny wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym (od I klasy obowiązkowo dwa). Istnieje  możliwość organizacji zajęć dodatkowych. Stawiamy na wszechstronny rozwój młodego człowieka w dziedzinie kultury i sztuki. Proponujemy młodzieży edukację filmową na wysokim poziomie, organizujemy cykliczne wizyty w warszawskich teatrach i Operze Narodowej. Często odwiedzamy znaczące wystawy w warszawskich muzeach i galeriach.

Stawiamy na bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego ale przede wszystkim na wysoki poziom nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym wybranych przez uczniów z myślą o studiowaniu na najlepszych polskich uczelniach.

Przez ostatnie trzy lata jedna z uczennic była stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Co roku jeden z absolwentów liceum otrzymuje nagrodę burmistrza dzielnicy Warszawa-Wesoła.

Uczniowie cenią  w szkole :

·         relacje z nauczycielami

·         swobodę wyboru zajęć w zakresie rozszerzonym

·         wysoki poziom nauczania

·         zaangażowanie nauczycieli  w przygotowanie zajęć

·         indywidualne podejście do każdego ucznia

 

Nasi absolwenci studiują na najlepszych polskich uczelniach :

·         Uniwersytet Warszawski ( prawo, europeistyka, italianistyka, historia sztuki, zarządzanie,

·         międzywydziałowe   studia ochrony środowiska ),

·          Politechnika Warszawska ( MEL, biotechnologia ) 

·         Akademia Sztuk Pięknych ( grafika, architektura wnętrz),

·         Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,   

·         Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

image115    176_7621

 

Wręczenie Nagrody Burmistrza                                Wystawa prac ucznia liceum

Gimnazjum_logo_RGB

 

 

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia

 

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia powstała w 2003 roku. Wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych , a od lipca 2008 posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła prowadzi klasy :

·         fortepianu

·         skrzypiec

·         gitary

·         fletu

·         wiolonczeli

·         perkusji

Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Lekcje instrumentu głównego odbywają się w cyklu indywidualnym, zajęcia z teorii prowadzone są w grupach. Nauka trwa 6 lat. Celem kształcenia jest zainteresowanie dzieci muzyką, rozwijanie uzdolnień muzycznych i rozwijanie wyobraźni artystycznej. Uczniowie biorą udział w audycjach i koncertach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

Z każdym rokiem przybywa uczniów naszej szkoły. Dyrektorem szkoły muzycznej jest pani Ewa Sulikowska.

 

 

Klasa skrzypiec                                       Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego Szkoły Muzycznej

 

 

Każda ze szkół bierze udział w programach i projektach o charakterze lokalnym i międzynarodowym  :

 

  Projekty i programy edukacyjno- wychowawcze

 

Zrealizowaliśmy zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

 

·         Organizacja zawodów pływackich na terenie dzielnicy Wesoła wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wesoła w latach 1990-1998, działalność klubu karate,  współorganizacja zawodów o puchar "Mazowia Cup " w latach 2000- 2004.

·         Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Wesoła w 2008 roku przy współudziale Urzędu Dzielnicy Wesoła – „BROK 2008” – sport i rekreacja jako forma współdziałania i współzawodnictwa młodzieży”

·         Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych – „Radków 2009 – sport i rekreacja poza ławą szkolną”

 

Zrealizowaliśmy zadania z zakresu wychowania obywatelskiego i patriotycznego :

 

·         Projekty we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wesoła : "Dzień Flagi", "Rajd Niepodległości" ,"Europa w gminach" ( w okresie przedakcesyjnym)

  • od 13 lat organizujemy wymianę młodzieży z Danią w ramach poznania międzykulturowego i szkolenia umiejętności językowych
  • od I edycji Orkiestry Świątecznej Pomocy w budynku przy Armii Krajowej 9 jest sztab orkiestry
  •  

Zrealizowaliśmy projekty edukacyjne z pomocą finansową Miasta Stołecznego Warszawa:

·          „Szkolny Meloman – czyli wychowanie przez muzykę”, „Mikroflora i mikrofauna w ciekach wodnych Wesołej”, „ BROK 2009 – nauka i rekreacja w środowisku naturalnym „.

 

 

W przyszłości.....

 

Ø  chcemy rozwijać swoją dotychczasową działalność,

Ø  zależy nam na stworzeniu zespołu szkół, który służyłby przede wszystkim społeczności lokalnej. W tej części Warszawy brakuje szkół ponadgimnazjalnych, a młodzież myśląc o dobrych liceach musi dojeżdżać kilkanaście kilometrów do centrum miasta,

Ø  tworzymy projekt klas dwujęzycznych w gimnazjum i liceum

Ø  tworzymy projekt utworzenia oddziałów w oparciu o program szkoły Europejskiej, akredytowanej przez Unię Europejską,

Ø  chcemy otworzyć przedszkole oraz poradnię psychologiczno – pedagogiczną, której brak na tym terenie,

Ø  mamy wiele projektów kulturalno - społecznych dla dzieci i młodzieży Wesołej,

Ø  chcielibyśmy stworzyć międzyszkolne koła zainteresowań i wiele ciekawych, niestandardowych zajęć pozalekcyjnych ,

Ø  realizacja tych wszystkich planów będzie możliwa , jeżeli poprawimy nasze warunki lokalowe. Już w tej chwili jest mało miejsca dla uczniów szkoły podstawowej, a zapisy prowadzimy na 2012 rok.

 

 

Fundacja Szkoły Społecznej

ul. Armii Krajowej 9 , 05-075 Warszawa-Wesoła

tel. 22/773-55-92

 

www.emanuel.pl

created by darecki